***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Prikladám niekoľko pracovných listov, ktoré som používala pre žiaka s dysláliou a poruchou čítania v 1. ročníku (šlabikár Lipka).
1.   Nauč sa dobre čítať:
 
Malý   Adam   sa   pozerá   na   môj   nos.
 
Páči   sa   mi   táto ňa.
 
žem   sa   napiť   vody?
 
Môj   dedo   číta   noviny.
 
Na   lúke beží   kôň.
 
2.   Doplň chýbajúce písmeno v slovách:
 
môžem        vôňa                kôrka      potôčik
 
 
k___ka      m____em     po____čik    ____ňa

 

 

3. Zlož z písmen na kartičkách tieto slová:

 
môžeme      môj         kôpka      vôňa  
             kôň          kôra
4. Slová z úlohy č. 3 prepíš písanými písmenami.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

KARTIČKY   S   PÍSMENAMI   NA   CVIČENIE   č. 3:

M

Ô

Ž

E

M

E

M

Ô

J

K

Ô

P

K

A

V

Ô

Ň

A

K

Ô

© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one