***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Diskalkulické tabuľky sú výbornou a osvedčenou  pomôckou pre žiakov s poruchami učenia (dyskalkúlia), prípadne i pre žiakov v hraničnom pásme mentálnej retardácie, ktorí sa vzdelávajú podľa učebných osnov pre základné školy. Ak si žiak nie je schopný osvojiť spoje sčítania, odčítania, násobenie alebo delenia, diskalkulické tabuľky mu pomôžu neskôr zvládnuť písomné výpočty. Vyžaduje sa pravidelná práca a časté povzbudzovanie. Tabuľky preneste do wordu a vytlačte obojstranne, alebo vystrihnite a zlepte.

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
12 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
13 13 14 15 16 17 18 19 20      
14 14 15 16 17 18 19 20        
15 15 16 17 18 19 20          
16 16 17 18 19 20            
17 17 18 19 20              
18 18 19 20                
19 19 20                  
20 20                      
                           
                           
                         
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one