***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Žiaci sa už v 1. ročníku stretávajú so slovnými úlohami. Niektorí z nich vedia riešiť slovné úlohy intuitívne spamäti. Iní potrebujú tzv. algoritmus. Ak majú úlohu správne zapísanú, zo zápisu dokážu zistiť, ako treba danú úlohu vyriešiť (sčítavať, odčítavať, násobiť, deliť). Predovšetkým pri úlohách na porovnávanie (o X viac - menej, X-krát viac - menej) niektorí žiaci len ťažko rozlišujú, či majú sčítavať alebo násobiť, odčítavať alebo deliť. Použitie algoritmu im môže pomôcť tento problém vyriešiť. Algoritmus je pozostatkom množinovej matematiky a má veľa odporcov. Mne sa na vyučovaní osvedčil a ak sa používa s rozvahou a rozumne, deti strácajú k riešeniu slovných úloh odpor. S rozvahou znamená - nenútiť používať algoritmus všetky deti. Ak žiak nemá s riešením slovných úloh problémy, treba ho nechať zapisovať a riešiť úlohu  jeho vlastným postupom.

SLOVNÉ ÚLOHY   NA   POROVNÁVANIE
 
V košíku sú červené a zelené jaĺčka. Červených je 5. Zelených je viac. Koľko zelených jabĺk je v košíku?
 
Červené ................... 5
Zelené ..................... viac ako
Zelené ..................... ?
 
6, 7, 8 >5
 
Zelených jabĺčok je 6 (7,8).
SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   SČÍTANIE
(z dvoch častí určiť celok)
 
V košíku je 5 červených a  3 zelené jabĺčka. Koľko ich je spolu?
 
Červené ................... 5
Zelené ..................... 3
Spolu........................ ?
 
5 + 3 = 8
 
Jabĺčok je spolu 8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   SČÍTANIE
(dané číslo zväčšiť o niekoľko)
 
V košíku je 5 červených jabĺčok. Zelených jabĺčok je o 3 viac. Koľko zelených jabĺčok je v košíku?
 
Červené .................. 5
Zelené .................... o 3 viac ako              (5 + 3)
Zelené .................... ?
 
5 + 3 = 8
 
Zelených jabĺčok je 8.
SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   ODČÍTANIE
(z celku a zo známej časti určiť neznámu časť)
 
V košíku je spolu 8 jabĺčok. 5 je červených. Koľko jabĺčok je zelených?
 
Spolu ....................... 8
Červené ................... 5
Zelené ..................... ?
 
8 – 5 = 3
 
Zelené jabĺčka sú 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   ODČÍTANIE
(dané číslo zmenšiť o niekoľko)
 
V košíku je 8 červených jabĺčok. Zelených je o 5 menej. Koľko zelených jabĺčok je v košíku?
 
Červené ................ 8
Zelené .................. o 5 menej ako           (8 – 5)
Zelené .................. ?
 
8 – 5 = 3
 
Zelené jabĺčka sú 3.
ZLOŽENÉ   SLOVNÉ   ÚLOHY
(vedúce k zápisu a + b + c)
 
V košíku sú 2 červené, 3 zelené a 4 žlté jabĺčka. Koľko ich je spolu?
 
Červené ................ 2
Zelené .................. 3
Žlté ....................... 4
Spolu..................... ?
 
2 + 3 + 4 = 9
 
V košíku je spolu 9 jabĺk.
SLOVNÉ   ÚLOHY  
NA   NÁSOBENIE
(určiť súčet rovnakých sčítancov)
Na stole sú 3 košíky. V každom košíku sú 4 jabĺčka. Koľko jabĺčok je na stole spolu?
Košíky ................ 3
V 1 košíku .......... 4
Jabĺčok spolu ..... ?
 
1
2
3
4
 
1
*
*
*
*
 
2
*
*
*
*
 
3
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
3 riadky po 4       3 x 4
3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12
 
Jabĺčok je spolu 12.

SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   DELENIE

(dané číslo treba rozdeliť na udaný počet rovnako veľkých čísel)

 

 

Na stole je spolu 12 jabĺčok. Sú rozdelené do 3 košíkov. Koľko jabĺčok bude v jednom košíku?

 

Spolu ............................ 12

Košíky ............... 3

V 1 košíku (časti).......... ?

                                                    

 

1

2

3

 

1

*

*

*

 

2

*

*

*

 

3

*

*

*

 

4

*

*

*

 

 

 

 

 

 

               

4 riadky po 3      4 x 3

12 : 3 =12 – 3 – 3 – 3 – 3  =  4

V jednom košíku sú 4 jabĺčka.

 

SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   DELENIE

(dané číslo treba rozdeliť na čísla danej veľkosti)

 

Na stole je 12 jabĺčok uložených v košíkoch. V každom košíku sú 4. Koľko košíkov je na stole?

 

Spolu ........................ 12

V 1 košíku ................  4

Košíkov ....................  ?

 

1

2

3

4

 

1

*

*

*

*

 

2

*

*

*

*

 

3

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 riadky po 4        3 x 4

 

12 : 4 = 12 – 4 – 4 – 4 = 3   

Na stole sú 3 košíky.

© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one