***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Slovné úlohy na odčítanie

SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   ODČÍTANIE
(z celku a zo známej časti určiť neznámu časť)
 
V košíku je spolu 8 jabĺčok. 5 je červených. Koľko jabĺčok je zelených?
 
Spolu ....................... 8
Červené ................... 5
Zelené ..................... ?
 
8 – 5 = 3
 
Zelené jabĺčka sú 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOVNÉ   ÚLOHY   NA   ODČÍTANIE
(dané číslo zmenšiť o niekoľko)
 
V košíku je 8 červených jabĺčok. Zelených je o 5 menej. Koľko zelených jabĺčok je v košíku?
 
Červené ................ 8
Zelené .................. o 5 menej ako           (8 – 5)
Zelené .................. ?
 
8 – 5 = 3
 
Zelené jabĺčka sú 3.
23.09.2008 22:17:15
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one