***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Úlohy na 2. proces čítania s porozumením

2. proces čítania s porozumením:
Vyvodenie priamych záverov.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak vyvodiť záver, že jedna udalosť je príčinou druhej:
 
V texte nájdi vetu, ktorá vysvetľuje, prečo znaky na mape nahrádzajú mestá, pohoria, rieky, jazerá a cesty. Napíš ju:
 
.......................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte pomocou kľúčových slov  príslušný odsek.
2.      Z prečítaných viet vyvodiť záver, že je to preto, lebo mapa je zmenšený obraz krajiny a na označenie dôležitých miest je potrebné používať značky.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:
Mapa je zmenšený obraz krajiny.          alebo   Na mape vyzerá krajina tak, ako by sme ju videli z veľkej výšky.
 • Možné nesprávne odpovede:Všetky ostatné vety v texte.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak stanoviť, čo je hlavným zmyslom rady čiastkových argumentov:
 
Prečítaj si druhý odsek. Je pravda, že na všetkých mapách je sever hore a juh dole?
 
                                   ÁNO                          NIE
 
 • Forma úlohy: Zatvorená dichotomická.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte druhý odsek alebo ho vyhľadať pomocou kľúčových slov.
2.      Z prečítaných viet vyvodiť záver, že správna odpoveď je nie, pretože na niektorých mapách je sever inde.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:                             nie
 • Možné nesprávne odpovede:            áno
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak určiť, k čomu sa vzťahuje zámeno:
 
Prečítaj si druhú vetu v texte.
    Na čo myslíme, keď hovoríme „ako by sme ju videli“?
a)      na mapu
b)      na krajinu
c)      na výšku
d)     na mierku
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte 2. vetu: „Na mape vyzerá krajina tak, ako by sme ju videli z veľkej výšky.“
2.      Vyvodiť záver, že zámeno ju sa vzťahuje na slovo krajina.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:                             b)
  • Možné nesprávne odpovede:a)         c)         d)
 
21.09.2008 15:01:38
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one