***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Úlohy na 3. proces čítania s porozumením

3. proces čítania s porozumením:
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií.
 
Príklad úlohy na porovnanie a uvedenie do kontrastu informácií z textu:
Akej farby bude krajina na mape, ak je vyššia ako nížina, ale nedosahuje výšku najvyšších častí pohorí?
a)      zelenej farby
b)      svetlohnedej farby
c)      tmavohnedej farby
d)     modrej farby
 
  • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
  • Riešenie:
1.      Zistiť, akou farbou je na mape vyznačená nížina.
2.      Zistiť, čo na mape označuje modrá farba.
3.      Vylúčiť odpovede a) a d)
4.      Uvedomiť si, že vyššie časti územia tvoria vysočiny.
5.      Uvedomiť si, že územie je nižšie ako najvyššie častí pohorí.
6.      Vylučovaním určiť správnu odpoveď
  • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                       b)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         c)         d)
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak uvažovať o možnom využití informácií z textu v reálnom živote:
 
Čo môžeš zistiť z mapy pomocou jej mierky? Uveď jeden konkrétny príklad:
 
 
   ....................................................................................................................................................
 
  • Forma úlohy: Otvorená so štruktúrovanou odpoveďou.
  • Riešenie:
1.      Uvedomiť si, čo je to mierka mapy a  na čo je určená.
2.      Predstaviť si situáciu z reálneho života (z vlastnej skúsenosti, z prenesenej skúsenosti alebo ktorá by reálne mohla nastať v budúcnosti).
3.      Posúdiť, či je v danej situácii možné použiť mapu a mierku mapy.
4.      Sformulovať odpoveď.
 
  • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:Každá, ktorá uvádza príklad a  podľa ktorej sa získa informácia z mapy použitím jej mierky. Napr: Vzdialenosti medzi mestami, dĺžku pohoria alebo rieky a pod. Príklad má byť konkrétny – vzdialenosť medzi Košicami a Prešovom a pod.
o       Čiastočne správna odpoveď:Ktorá uvádza len zovšeobecnenie použitia mierky mapy bez konkrétneho príkladu, napr. vieme odmerať, ako ďaleko sú od seba miesta v skutočnej krajine.
o       Možné nesprávne odpovede:Nereálne situácie a situácie, ktoré nesúvisia s témou a v ktorých nie je potrebné alebo možné použiť mierku mapy.
21.09.2008 15:02:44
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one