***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

1. Slovensko na mape

Tematický podcelok:               1.  SLOVENSKO   NA   MAPE
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy:
Krajina rovinatá, hornatá. Obzor, smer poludňajšieho tieňa, smerová ružica. Svetové strany – značenie a spôsob ich určovania, určovanie smeru vo voľnej, v zastavanej krajine, použitie kompasu, orientácia v krajine podľa prírodných znakov (stromy, mach, mravenisko).
III. Širšie okolie obce:
Turistické značky, plán a mapa.
Matematika
III. Numerácia prirodzených čísel v obore do 10 000
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km.
Oboznámiť sa s jednotkou dĺžky kilometer.
Kognitívne ciele:
 1. Vysvetliť, čo je to mapa.
 2. Určiť na mape svetové strany sever, juh, východ, západ.
 3. Uviesť príklad, ako využívame mierku mapy.
 4. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené nížiny a ktorou vysočiny.
 5. Vyjadriť inými slovom rovinatá krajina (rovina, nížina) a hornatá krajina (pohorie, vysočina).
 6. Priradiť k názvom značky a mape: mesto (krajské mesto), jaskyňa, rieka.
 7. Používať značky na mape.
Psychomotorické ciele:
 1. Nájsť na mape podľa farby nížiny a vysočiny a prečítať ich názov.
 2. Nájsť na mape podľa značiek krajské mestá Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov.
 3. Určiť na mape, ktorým smerom od Bratislavy (Košíc, Prešova ...) leží Banská Bystrica (Košice, Prešov ....).
 4. Nájsť podľa značiek na mape mesto, rieku, jaskyňu.
 5. Nájsť podľa značiek na mape mestá na severe, juhu, východe a západe Slovenska.
 6. Preniesť opakovane mierku mapy na pásik papiera a odmerať vzdialenosť medzi krajskými mestami.
Afektívne ciele:
 1. Pomáhať spolužiakom pri orientácii na mape.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať.
 3. Chápať obsah a zmysel prečítaného textu.
 4. Vyjadriť sa k téme.
21.09.2008 14:32:54
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one