***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

I. Slovensko moja vlasť

Tematický celok:                       SLOVENSKO   MOJA   VLASŤ      

Kognitívne ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Osvojiť si základné geografické poznatky a ich vzájomné súvislosti.

2. Poznávať minulosť.

Psychomotorické ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Nadobúdať zručnosti pracovať s mapou.

Afektívne ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Nadobúdať kladný vzťah k prírode.

2. Uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a spolupráce medzi obyvateľmi Slovenska.

3. Upevňovať národnú hrdosť, vzťah ku kultúrnym hodnotám národa.

21.09.2008 14:45:10
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one