***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Alojz Klimo - obrázek

Alojz Klimo - obrázek

Alojz Klimo ilustroval niekoľko kníh, ktoré sú vekovo blízke žiakom 1. a 2. ročníka:

Prvý a druhý venček; Činčili grundž; Kráľ času; Rozprávky a bájky;  Básničky maličkým; Rozprávky o deduškovi Chabibullovi. Často používal techniku papierovej koláže i kolorovanú kresbu.

Priraďte ilustrácie k ich názvom.

Prezrite si ilustráciu Kráľ času. Čo ste zbadali ako prvé?  Koľko prvkov je na ilustrácii zobrazených? Ktoré sú najvýraznejšie? Prečo? Ktorej farby je na ilustrácii najviac? Ako vznikala ilustrácia (akou výtvarnou technikou)? Porozprávajme si príbeh z ilustrácie.

Prečítajte si bájku o Mačke a líške. Ako vyjadril ilustrátor dojem lesa? Ktorú výtvarnú techniku použil ilustrátor teraz?

Zaspievajte si pesničku My sme malí muzikanti alebo sa zahrajte Na slepú babu či Na kozu v gazdovej záhrade.

 Texty:

Mačka a líška  
Zhovárala sa mačka s líškou, ako sa striasť psov. Mačka vraví: „Ja sa psov nebojím, lebo poznám na nich jednu lesť.“ A líška vraví: „Ako sa možno jednou ľsťou striasť psov? Ja poznám sedemdesiatsedem ľstí a sedemdesiatsedem úskokov.“ Kým sa zhovárali, prišli zrazu poľovníci a pribehli psi. Mačka poznala jednu lesť: vyskočila na strom, a psi ju nelapili; a líška začala robiť svoje úskoky, ale nevyšmykla sa, psi ju lapili.
My sme malí muzikanti
My sme malí muzikanti, my vieme aj pekne hrať, na bubienok zabubnovať, na husličky fidlikať. Na tie husle tidli-fidli, na píšťalke midli-midli, na bubienok trantarom, až sa trasie celý dom.
A my sme vám prišli zahrať, dedko, babka usmiata, ideme k vám rodným krajom, cez kaluže, cez blatá.
Na tie husle tidli-fidli, na píšťalke midli-midli, na bubienok trantarom, až sa trasie celý dom.
Malí muzikanti pochodujú v kruhu a pohybmi znázorňujú to, čo spievajú: bubnujú si po brušku, hrajú na husličkách a preberajú na píšťalke. Znovu bubnujú, napokon sa natriasajú alebo skáču.
TIDLIDOM-FIDLIDOM!
TIDLOM - FIDLOM -MIDLIDOM!
 
Gazda a koza:
 
Gazda:
Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
Koza:
Kapustu jem!
Gazda:
A kopala si?
Koza:
Aj teraz ju kopem!
Gazda:
Sadila si?
Koza:
Aj teraz sadím!
Gazda:
Polievala si?
Koza:
Aj teraz polievam!
Gazda:
Keď ja dnu?
Koza:
Tak ja von!
 
Deti stoja v kruhu. Koza je uprostred, gazda za kruhom. Počas rozhovoru koza napodobňuje kopanie, sadenie, polievanie. Potom ako strela vyletí zo záhrady von. Nastane velikánska naháňačka. Keď gazda kozu chytí – gazdom sa stane ona a kozu si deti vyberú vyčítankou.
 
 
21.09.2008 16:35:14
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one