***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Európa v škole - obrázek

Európa v škole - obrázek

EURÓPA V ŠKOLE     
                     
56. ročník medzinárodného projektu / súťaže prebiehajúceho pod patronátom:
Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
 
Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE, ktorý je spojený so súťažnou časťou, vstupuje v Európe v školskom roku 2008/2009 do 56. ročníka svojej histórie. V Slovenskej republike ho otvárame už šestnásty rok (šíri sa nepretržite od roku 1992).
EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že v desiatkach krajín Európy, v prostredí rôznych typov a stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú voľnému času mládeže, ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v širokej škále možností - prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, či inými multimediálnymi prejavmi dáva možnosť skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška. Literárne práce môžu byť spracované v slovenskom alebo v inom materinskom jazyku alebo v cudzích jazykoch.
 
Mladšie vekové kategórie (6 – 15 rokov) v súťažnej časti projektu súťažia o možnosť získať cenu a diplom na okresnej alebo celoštátnej úrovni. Staršia veková kategória (15 – 19 rokov) súťaží okrem   možnosti získať cenu a diplom na krajskej alebo celoštátnej úrovni aj o možnosť získať pobyt v niektorom z Európskych mládežníckych táboroch Európa v škole, ktoré sú organizované v 10 štátoch Európy.
 
56. ročník medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE
Motto projektu už tradične odráža priority Rady Európy, Európskej komisie a  Európskeho parlamentu.Podľa Európskej komisie je potrebné, aby Európska únia z ekonomických i sociálnych dôvodov posilnila svoju schopnosť v oblasti kreativity, inovácií a lepšieho využívania vedomostí. Výchova, formálne a neformálne vzdelávanie detí a mládeže sú nezastupiteľnou premisou tohto procesu. Zlepšovanie kreatívnych schopností sa má pritom týkať celej populácie ale najmä detí a mládeže.
 
Ministri školstva členských krajín Európskej únie dňa 22. 5. 2008 na zasadnutí v Bruseli podporili návrh Európskej komisie, aby rok 2009 bol Európskym rokom kreativity a inovácií. Návrh bol nasledovne schválený Európskym parlamentom.
 
 
Motto 56. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2008 – 2009
je príspevkom projektu k Európskemu roku kreativity a inovácií.
 
Heuréka! Nápady pre Európu
Eureka! Ideas for Europe
 
Heuréka ! zvolal Archimedes keď objavil  zákon o telese ponorenom do kvapaliny …
A čo my?
 
 
Témy pre jednotlivé vekové kategórie:

Logo projektu Európa v škole

 

Motto 56. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2008 – 2009

je príspevkom projektu k Európskemu roku kreativity a inovácií.
 
Heuréka! Nápady pre Európu
 
Eureka! Ideas for Europe
 
Heuréka ! zvolal Archimedes keď objavil  zákon o telese ponorenom do kvapaliny …
A čo my?
_____________________________________________________________________
 
Témy pre jednotlivé vekové kategórie:
                   
Chceme pomáhať ľuďom aj prírode. Pomôže tvoj dobrý nápad.
 
Veková kategória 1
      (6 - 9 rokov)
 
Písomné práce                                                      Umelecké a multimediálne práce
 
Kód 211                                                                 Kód 111
 
Slohový útvar - rozprávanie                                 Kresba – maľba, iné výtvarné
                                                                          spracovanie témy
 
_____________________________________________________________
                  
Nápad, ktorý mi nedá spávať.
                       
Veková kategória 2
        (10 - 12 rokov)
 
Písomné práce                                                      Umelecké a multimediálne práce
 
Kód 221                                                                 Kód 121
 
Ľubovoľný literárny útvar                                         Ľubovoľné výtvarné, fotografické
                                                                    alebo multimediálne spracovanie témy      
  
_____________________________________________________________________
 
Škola hrou – nie škola hororov.
 
Veková kategória 3
(13 - 15 rokov)
 
Písomné práce                                                      Umelecké a multimediálne práce
 
Kód 231                                                                 Kód 131
 
       Ľubovoľný literárny útvar                                           Ľubovoľné výtvarné, fotografické alebo multimediálne spracovanie témy
 
_______________________________________________________________________
 
Urýchľovač ľudskej empatie a solidarity.
(Utopická výtvarná alebo literárna vízia)
 
Veková kategória 4
(16 - 19 rokov)
 
Písomné práce                                                      Umelecké a multimediálne práce
 
Kód 241                                                                 Kód 141
Ľubovoľný literárny útvar                                Ľubovoľný literárny útvar                                Voľná umelecká kreácia, video, webová prezentácia,
                                                                                                                                                                 fotografický cyklus, projekt                    
 
 
 
 
 
Témy sú formulované len orientačne. Môžete ich obsahovo rozvinúť.

 

22.10.2008 18:28:57
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one