***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Kanagawa - obrázek

Kanagawa - obrázek

15. ročník súťaže a výstavy detského výtvarného umenia

Kanagawa, Japonsko

 

Súťaž a výstava detského výtvarného umenia v japonskej prefektúre Kanagawa sa koná pravidelne každé dva roky od roku 1980 a tento rok je možné zapojiť sa do jej 15. ročníka. Organizuje ju Japonská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu (JICA), Japonská asociácia pre OSN, Národná federácia združení UNESCO v Japonsku a Japonská národná rada pre YMCA v spolupráci s Kanagawskou medzinárodnou nadáciou a prefektúrou Kanagawa, ktorej súčasťou je aj časť japonského hlavného mesta Tokio. Cieľom súťaže je podporiť tvorivosť detí z celého sveta a prehĺbiť ich záujem a porozumenie pre iné kultúry a životé štýly.

14. ročník súťaže a výstavy detského umenia sa konal v máji 2007 a prihlásilo sa naň viac ako 24.000 detských diel z 85 krajín sveta. Víťazné práce budú vystavené na Kanagawa Plaza for Global Citizenship v rámci výstavy, ktorá sa uskutoční v termíne od júla do augusta 2009.

 

 

Do súťaže sa môžu so svojimi prácami zapojiť deti od 4 do 15 rokov (určujúci je vek k 1. aprílu 2008)

 

Názov práce: ľubovoľný

 

Použitý materiál a technika: ľubovoľné (vodové farby, olejové farby, pastelky, krieda, odtlačky rytín, koláže a pod.)

Upozornenie: práce z krehkých materiálov alebo výtvarné práce s nerovným povrchom nebudú akceptované kvôli ťažkostiam s ich zaobchádzaním. Práce nesmú byť zarámované.

Taktiež nie je možné prijať práce, ktorých súčasťou je zrno alebo iný materiál, ktorý môže napadnúť hmyz alebo môže podliehať skaze.

 

Veľkosť:        Kresby musia mať maximálnu veľkosť 54 x 38 cm.

                        Plátno musí mať maximálnu veľkosť 45 x 38 cm.

Upozornenie: väčšie obrázky nebudú akceptované. Olejové farby je možné použiť len na plátno.

 

Počet výtvarných diel: Jedna práca na osobu (jeden originál vytvorený jedným dieťaťom), pričom táto nesmie byť vystavovaná na iných súťažiach. Skupinové práce nie sú akceptované.

 

Dôležité upozornenie: Detské práce prihlásené do súťaže nebudú vrátené pôvodným majiteľom a autorom. Majiteľom prác a vlastníkom autorských práv sa stáva prefektúra Kanagawa a Kanagawská medzinárodná asociácia. Detské práce prihlásené do súťaže budú využité v programoch zameraných na podporu medzinárodného porozumenia a medzinárodnej výmeny.

 

Ceny:

Hlavná cena: cena guvernéra prefektúry Kanagawa (celkovo tri ceny, pričom jedna je udelená japonskému dieťaťu a dve deťom z ostatných krajín, ktorým bude preplatená cesta na slávnostnú ceremóniu pri príležitosti vyhlasovania výsledkov spolu s doprovodom jedného rodiča.

 

Špeciálne ceny: spolu 58 cien (cena ministra zahraničných vecí, cena riaditeľa Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu a pod.).

 

Ďalšie ceny: spolu 460 vybraných prác, ktoré budú vystavené v rámci medzinárodnej výstavy.

 

Práce posúdi odborná porota na jar 2009.

 

Ako sa prihlásiť do súťaže?

 

Ku každej práci musí byť pripojený vyplnený prihlasovací formulár, ktorý Vám zasielame v prílohe a to paličkovým písmom v anglickom jazyku. V kolonke „vek“ (age) musí byť uvedený vek dieťaťa k 1. aprílu 2008. Deti môžu posielať svoje práce ako jednotlivci alebo skupiny (školy, umelecké školy, združenia a pod.) Jednotlivci vypĺňajú kolonku „applying as individual“, skupiny kolonku „applying through a group“. V kolonke označenej číslom 1 treba uviesť ako ste sa dozvedeli o výstave a v kolonke označenej číslom 2 treba napísať pár slov o predkladanej práci.

 

Prihlasovací formulár je potrebné nalepiť na zadnú časť práce.

 

 

Uzávierka pre prijímanie prác na adrese Slovenskej komisie pre UNESCO je 1. novembra 2008.

 

Adresa:

Slovenská komisia pre UNESCO

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

 

Informácie na tejto stránke:

http://www.k-i-a.or.jp/plaza/biennial/application.pdf 

18.02.2013 20:13:03
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one