***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Talent * umenie * kumšt - obrázek

Talent * umenie * kumšt - obrázek

Súkromné SOU umeleckoremeselné a Súkromná stredná umelecká škola
v Hodruši-Hámroch, pod záštitou
 Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizuje 


6. ročník

celoslovenskej výtvarnej súťaže
pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl.

TALENT * UMENIE * KUMŠT

PODMIENKY SÚŤAŽE
Právo zúčastniť sa 6. ročníka výtvarnej súťaže má každý žiak ZŠ a ZUŠ, ktorého práce zašle jeho škola na adresu vyhlasovateľa súťaže s označením: adresa školy, meno a adresa autora, súťažná kategória, veková kategória, názov práce a meno vyučujúceho.
Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách
 • Prvé kolo:
  Odovzdanie súťažných prác a ich selekcia odbornou porotou. (v každej kategórii postúpi do finále desať výtvarných prác)
 • Druhé kolo:
  Odborná porota vyberie z každej kategórie tri víťazné práce, ktoré budú ocenené finančnou odmenou pre žiaka a finančnou odmenou pre školu, ktorú žiak reprezentuje. Z víťazných prác nakoniec porota vyberie dielo, ktoré získa hlavnú cenu - Pohár výtvarnej súťaže “talent - umenie - kumšt”.
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Pre školy:
 • výtvarný návrh šperku, úžitkového alebo dekoratívneho predmetu - 8. ročník
 • výtvarný návrh šperku, úžitkového alebo dekoratívneho predmetu - 9. ročník
 • výtvarný návrh šperku, úžitkového alebo dekoratívneho predmetu - 8. a 9. ročník ZUŠ
 • hotový výrobok-šperk, úžitkový alebo dekoratívny predmet - 8. ročník
 • hotový výrobok-šperk, úžitkový alebo dekoratívny predmet - 9. ročník
 • hotový výrobok-šperk, úžitkový alebo dekoratívny predmet - 8. a 9. ročník ZUŠ
Napr.: prsteň, náušnice, náramok, prívesok, spona, brošňa, kovaná brána, ozdobná mreža, vývesný štít, klopadlo, váza, doplnky stolovania, bytové doplnky, plastiky a pod.
Technika prác je ľubovolná a najmenší formát súťažných prác je A4. Hodnotiť sa budú práce, ktoré budú označené VYPLNENOU NÁVRATKOU NALEPENOU NA RUBE VÝTV. PRÁCE a zaslané najneskôr do
21. decembra 2008
na adresu:

Súkromné SOU umeleckoremeselné
Kyslá 214
966 61 Hodruša-Hámre

s označením “VÝTVARNÁ SÚŤAŽ”

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
 • dodržanie témy
 • pôvodnosť a originalita
 • primeraná technika
 • výtvarná úroveň

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE VÍŤAZOV V SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÁCH

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v priestoroch SSOU umeleckoremeselného v Hodruši-Hámroch v apríli 2009, kde budú pozvaní všetci finalisti výtvarnej súťaže.
 • 1.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 3000 Sk, škola/detský domov 10000 Sk
 • 2.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 2000 Sk
 • 3.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 1000 Sk
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas s podmienkami súťaže, k bezplatnému vystaveniu prác, ich publikovaniu a propagácii súťaže. Zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby jej trvania.
28.11.2008 19:28:48
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one