***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Vesmír očami detí - obrázek

Vesmír očami detí - obrázek

Hvezdáreň v Michalovciach vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

Vesmír očami detí 2009.


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. regionálne kolá
2. celoslovenské kolo

Súťažiť sa bude v 5 kategóriách:

I. kategória

deti predškolského veku

II. kategória

1. - 4. ročník ZŠ

III. kategória

5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník 8-ročných gymnázií

IV. kategória

ZUŠ; 1. - 4. ročník ZŠ

V. kategória

ZUŠ; 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník 8-ročných gymnázií


Do súťaže je možné poslať len výkresy spracované ľubovoľnou technikou s formátom max. A2 a v maximálnom počte 10 prác z každej kategórie!
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov!

Súťažné práce doručte na Hvezdáreň v Michalovciach najneskôr do 11. 3. 2009 !

Súčasťou súťaže je O. ročník Digitálnej výtvarnej súťaže Vesmírne metamorfózy. Viac na: http://www.hvezdaren-mi.sk/sutaze/digitalna-vytvarna-sutaz-vesmirne-metamorfozy.html 

23.01.2009 20:44:31
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one